hammare
loggan
arbetssatt

Arbetssätt


Röing Arkitekter AB
har en strävan att skapa byggnader,
föremål och miljöer
som attraherar och berör.

Vår erfarenhet och
kunskap som arkitekter
skall uppfattas som professionell.

Arbetet genomsyras av
en intensiv växelverkan
mellan detaljer och helhet
redan tidigt i projektet.

"Summan av delarna är mer än helheten".

Vår långa erfarenhet av
skissning och projektering i 3D-miljö
ger uppdragsgivaren ett
bättre beslutsunderlag i fråga om
arkitektur, ekonomi
hållbarhet och drift.

Företagets kunskapsbas utvecklas
bl a genom deltagande i arkitekttävlingar.

Vår uppfattning är att
funktion och materialitet är
huvudingredienser i den
arkitektur vi vill skapa.

Röing Arkitekter AB   |   Järnvägsgatan 17   |   Limhamn   |   040 - 36 71 05   |   0709 - 60 00 70   |   mail@roing-ark.se