hammare
loggan
arktitektur

Arkitektur

Arkitekturens Mening 

att fånga och bearbeta ljuset
att definiera gränser
att skapa rum
att låta ljuset spegla dess gränser.

Det offentliga rummet

ett i samförstånd gemensamt rum
dess karaktär för gammal som för ung
skall inspirera och stimulera.

Det privata rummet

en konfiguration av rumsligheter
som skall upplevas som det innersta
en plats där vi kan söka skydd och värme.

Gränsen

mötet mellan
inne och ute
värme och kyla
kärlek och hat skapar en plats för kommunikation.

Tankar

utbytta mellan en och envar
är inte desamma i ett rum som i ett annat
ljuset stimulerar och bearbetar
tanken i både tid och rum.


Röing Arkitekter AB   |   Järnvägsgatan 17   |   Limhamn   |   040 - 36 71 05   |   0709 - 60 00 70   |   mail@roing-ark.se