hammare
loggan
hållbarhet

Hållbarhet

Vårt klimat kräver att vi skapar miljöer
och byggnader av varaktig kvalitet.

Materialval och enkla konstruktioner
är viktiga utgångspunkter i
strävan efter att utforska nya
långsiktigt pålitliga lösningar
där formspråket
endast begränsas av fantasin.

Hållbara byggnader åldras vackert
passar in i miljön och
uttrycker omsorg om detaljerna.

Energikonsumtionen för ett projekt
är en annan viktig parameter
som vi kan styra och kontrollera för bästa
utformning, placering och drift.

Som aktiva deltagare i denna process
och med vår kunskap om hållbarhet
skapar vi bestående projekt
utifrån kundernas önskningar.

Röing Arkitekter AB   |   Järnvägsgatan 17   |   Limhamn   |   040 - 36 71 05   |   0709 - 60 00 70   |   mail@roing-ark.se