hammare
loggan
vision

VISION

Helheten kommer ur delarna
där människan står i centrum.

Dessa delar, eller detaljer om ni så vill,
uppfattas olika beroende på vilka
referensramar personen i fråga har.

Med ljus, material och form skapar
arkitekten identitet och inspiration
i den organiserade rumsupplevelsen.

Dessa reflektioner av upplevelse
översätter individen till sin helhet.
Röing Arkitekter AB   |   Järnvägsgatan 17   |   Limhamn   |   040 - 36 71 05   |   0709 - 60 00 70   |   mail@roing-ark.se