hammare
loggan

sturebadet

Återuppbyggnad efter brand i originalutförande, som blev K-märkt direkt efter invigning.
 
 

Röing Arkitekter AB   |   Järnvägsgatan 17   |   Limhamn   |   040 - 36 71 05   |   0709 - 60 00 70   |   mail@roing-ark.se