hammare
loggan

Hammarspark

År: 2003
Beställare: Solrosen Invest AB

Tredje pris i en markanvisningstävling om billigt bostadsbyggande i Limhamn. Som utgångspunkt användes en liten baslägenhet som sedan fått forma flera olika byggnadstyper. Parentes-parhusen uppmärksammades för sina fina rumsliga kvalitéer mellan entrésida och parkstråk.
 
 

Röing Arkitekter AB   |   Järnvägsgatan 17   |   Limhamn   |   040 - 36 71 05   |   0709 - 60 00 70   |   mail@roing-ark.se