hammare
loggan

Kalkbrottet

År: 2003
Beställare: Heidelberg Cement AB

Inbjuden tävling om bebyggelse i Kalkbrottet i Limhamn, Malmö Vår vision var att utifrån platsens unika förutsättningar skapa en bebyggelse med Limhamns intimitet som förlaga i väster, storvillor inne i området och terrrassbostäder i sluttningen ned mot brottet.

 
 

Röing Arkitekter AB   |   Järnvägsgatan 17   |   Limhamn   |   040 - 36 71 05   |   0709 - 60 00 70   |   mail@roing-ark.se